جلب اعتماد، حفظ و گسترش رضايتمندي مشتريان نظام مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO  ۹۰۰۱-۲۰۰۸ انجام به موقع تعهدات در قبال مشتريان همکاري نزديک با صنايع مصرف کننده مواد نسوز طراحي و توليد مواد نسوز مورد نياز صنايع کشور
• خدمات مهندسی • Engineering Services

خدمات مهندسي ارائه شده توسط اين شرکت تاکنون در سه سرفصل به شرح زير مي باشد :

١ - خدمات مشاوره ارائه شده در زمينه توليد و کاربرد مواد نسوز به :
     . شرکت فرآورده هاي نسوز امين آباد
     . شرکت تهيه و توليد مواد نسوز کشور
     . شرکت فرآورده هاي ديرگداز ايران
     . شرکت فرآورده هاي نسوز پارس
     . شرکت فرآورده هاي نسوز ايران
     . شرکت خدمات بازرگاني معادن و فلزات غيرآهني و شرکت کاني مس
طي سال هاي ٧٧ لغايت ٨٤ شامل مشاوره در زمينه طراحي و انتخاب مواد نسوز در کوره هاي ريورب، فلاش، کنورتور و آند مربوط به مجتمع مس سرچشمه و کارخانه ذوب مس خاتون آباد و همچنين نظارت و بازرسي فرآورده هاي نسوز خريداري شده جهت کوره هاي فوق در واحدهاي توليدي مواد نسوز داخل و خارج کشور.

٢ - خدمات پروژه اي ارائه شده در زمينه طراحي و تهيه نقشه هاي نسوزکاري به :
     . شرکت سيمان آباده (تجهيزات کامل خط توليد)
     . شرکت سيمان اکباتان (تجهيزات کامل خط توليد)
     . شرکت سيمان کردستان (تجهيزات کامل خط توليد)
     . شرکت سيمان سفيد اروميه (تجهيزات کامل خط توليد)
     . شرکت سيمان ياسوج (تجهيزات کامل خط توليد)
     . شرکت سيمان فارس نو (تجهيزات کامل خط توليد)
     . شرکت سيمان کويرکاشان (تجهيزات کامل خط توليد)
     . شرکت سيمان مازندران (تجهيزات کامل طرح افزايش ظرفيت)
     . شرکت سيمان استهبان (خنک کن کلينکر)
     . شرکت تهيه و توليد مواد نسوز کشور (کوره دوار پخت منيزيت و کوره تکليس مواد)
     . شرکت فرآورده هاي نسوزامين آباد (کوره دوار پخت شاموت)
     . شرکت ملي صنايع مس ايران (کوره هاي جانبي ذوب مس خاتون آباد)

٣ - خدمات مهندسي قبل و پس ازفروش که بطور دائم به طيف وسيعي از صنايع مصرف کننده مواد نسوز در صنايع فلزي و غيرفلزي ارائه شده و همچنان برقرار مي باشد.


  • شرکت توليدي و مهندسي نسوزين

    شرکت توليدي و مهندسي نسوزين در سال ۱۳۶۹ تاسيس گرديده است. اين شرکت ضمن برخورداري از حضور و همکاري متخصصين مجرب و صاحب نظر در زمينه مواد نسوز، به امر توليد مواد نسوز و ارائه خدمات مهندسي ذيربط اشتغال دارد.
    خط مشي اصلي كيفيت مديريت اين شركت بر پايه بهبود مستمر استوار بوده و از اين طريق افزايش رضايت مشتريان دنبال مي شود. حال به منظور تحقق كيفيت مطلوب، اين شركت نظام مديريت كيفيت را بر اساس استاندارد ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸ به اجراء درآورده است.