جلب اعتماد، حفظ و گسترش رضايتمندي مشتريان نظام مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸ انجام به موقع تعهدات در قبال مشتريان همکاري نزديک با صنايع مصرف کننده مواد نسوز طراحي و توليد مواد نسوز مورد نياز صنايع کشور
• درباره ما • About Us
۱- تاریخچه 1- History
  شرکت توليدي و مهندسي نسوزين در سال ۱۳۶۹ تاسيس گرديده است. اين شرکت ضمن برخورداري از حضور و همکاري متخصصين مجرب و صاحب نظر در زمينه مواد نسوز، به امر توليد مواد نسوز و ارائه خدمات مهندسي ذيربط اشتغال دارد. مواد نسوز توليدي اين شرکت در انواع شاموتي ،آلوميني و قليائي به صورت آجر ها و مواد ويژه نسوز به همراه آجر هاي عايق و سبک، فيبرهاي سراميکي، تخته هاي سيليکات کلسيم و گيره هاي فولادي نسوز عرضه مي شود. مواد ويژه نسوز نيز شامل انواع ملاتها، جرم هاي ريختني و روکش، پاشيدني و کوبيدني و همچنين گل هاي نسوز و خاکهاي نسوز دانه بندي شده مي باشد. از ويژگي هاي کاري امور مهندسي فروش شرکت، همکاري فني نزديک با صنايع مصرف کننده مواد نسوز بوده و در اين راستا قوياً اعتقاد دارد ارائه خدمات خالصانه قبل و بعد ازفروش ،موجبات فروش موثر شرکت را براي هميشه فراهم و تضمين خواهد نمود. انجام طراحي لايه نسوز کوره ها و تهيه نقشه هاي نسوز کاري ، مشاوره ، بازرسي و کنترل کيفيت مواد نسوز و نظارت عاليه بر اجراي نسوزکاري کوره ها و همچنين آموزش موارد کاربرد مواد نسوز از ديگر ويژگي هاي کاري اين شرکت مي باشد. بخش کنترل کيفي شرکت با بهره گيري از تجهيزات مورد نياز، از بدو ورود مواد اوليه تا مراحل مختلف توليد،عهده دار کنترل کيفيت و نهابتاً حفظ مرغوبيت فرآورده ها در تطابق با اوراق مشخصات فني مربوطه مي باشد.همچنين در بخش تحقيقات شرکت، ارتقاي کيفي فرآورده ها متناسب با نيازهاي کاربردي و نيز ابداع فرآورده هاي جديد همواره در دستور کار قرار دارد. سفارشات صنايع مصرف کننده مواد نسوز در حداقل زمان ممکن و در بسته بندي هاي مورد درخواست براي تحويل آماده مي گردد. اين شرکت ضمن اينکه تا کنون توانسته است جايگاه ويژه اي را در صنعت مواد نسوز به خود اختصاص دهد.همواره در صدد توسعه دامنه فعاليت توليدي و مهندسي خود بوده و اميدوار است همواره منشاء خدمات ارزشمندي براي صنايع کشور باشد.


  Nasoozin Engineering & Production Company was established in 1990.This Company is engaged in production of refractories and in giving the related engineering services while taking advantage of presence and collaboration of experienced and highly knowledgeable specialists.
  The refractories are manufactured by this company in different types including fireclay, high alumina and basic bricks and specialties which are supplied along with insulating and light weight bricks ,ceramic fibers, calcium silicate slabs and heat resistance steel anchors. The specialties include a variety of mortars, castables and coating, gunning and ramming mixes and also plastics and sized refractory materials.
  Among the business features of sales engineering dept. of the company, is a close technical cooperation with the industries having a demand for refractories . The department is highly of the opinion that sincere provision of the before and after sales services shall provide a guaranteed and effective continuing sales process.
  The other aspects of activities of this company are: designing and preparation of refractory lining drawings for different types of furnaces, consultation, inspection and quality control of refractories, installation supervision and provision of instructions and guidelines on field of applications of refractories.
  Quality control dept. of the company undertakes the fulfillment of quality control affairs from the input stage of raw materials of the different stages of production and finally, protection of the high quality of products according to the related technical specifications. Research dept. of the company also considers the quality improvement of the products appropriate to functional requirement and always seeks to innovate novel products.
  The orders put for refractories shall be supplied in the shortest possible time and delivery of commodity shall be made in the packages desired by the customer.

  This company has always made effort to develop the scope of manufacturing and engineering operations while maintaining its special position in refractories industry and hopes to be an effective role in the promotion of industries.