تاریخچه شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین

شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین در سال ۱۳۶۹ تاسیس گردیده است.این شرکت ضمن برخورداری از حضور و همکاری متخصصین مجرب و صاحب نظر در زمینه مواد نسوز ، به امر تولید مواد نسوز و ارایه خدمات مهندسی ذیربط اشتغال دارد.مواد نسوز تولیدی این شرکت در انواع شاموتی ، الامینی و قلیایی به صورت مواد ویژه نسوز به همراه آجرهای عایق، سبک و متراکم ، فیبرهای سرامیکی ، تخته های سیلیکات کلسیم و گیره های فولادی نسوز عرضه می شود. موادویژه نسوز نیز شامل انواع ملات ها، جرم های ریختنی و روکش ، پاشیدنی و کوبیدنی و همچنین گل های نسوز و خاک های نسوز دانه بندی شده می باشد. بخش تولید قطعات ریختنی پیش ساخته شرکت با درنظر گرفتن کلیه نکات فنی و طبق استاندارد ، به نوبه خود جایگاه ویژه ای در تامین نیاز صنایع مختلف دارد. از ویژگی های کاری امور مهندسی و فروش شرکت همکاری فنی نزدیک با صنایع مصرف کننده مواد نسوز بوده و دراین راستا قویآ اعتقاد دارد ارایه خدمات خالصانه قبل و بعداز فروش ، موجبات فروش موثر شرکت را برای همیشه فراهم و تضمین خواهد نمود. انجام طراحی لایه نسوز کوره ها مشاوره ، بازرسی و کنترل کیفیت مواد نسوز و نظارت عالیه بر اجرای نسوز کاری کوره ها و همچنین آموزش موارد کاربر مواد نسوز از دیگر ویژگی های کاری این امور می باشد. بخش کنترل کیفی شرکت با بهره گیری از تجهیزات مورد نیاز ، از بدو مواد اولیه تا مراحل مختلف تولید، عهده دار کنترل کیفیت و نهایتا حفظ مرغوبیت فرآورده ها در تطابق با اوراق مشخصات فنی مربوطه می باشد. همچنین در بخش تخقیقات ، ارتقای کیفی فرآورده ها متناسب با نیازهای کاربری و نیز ابداع فرآورده های جدید همواره مورد توجه است. سفارشات صنایع مصرف کننده مواد نسوز در حداقل زمان ممکن و دربسته بندی های مورد درخواست برای تحویل آماده میگردد. این شرکت ضمن اینکه تا کنون توانسته است جایگاه ویژه ای را در صنعت مواد نسوز اختصاص دهد. همواره در صدد توسعه دامنه فعالیت تولیدی و مهندسی خود بوده و امیدوار است همواره منشا خدمات ارزشمندی برای صنایع کشور باشد.

NASOOZIN ENGINEERING & PRODUCTION COMPANY
“Refractories”
Nasoozin Engineering & Production Company was established in 1990. This company is engaged in production of refractories and in giving the related engineering services while taking advantage of the presence and collaboration of experienced and highly knowledgeable specialists.
The refractories are manufactured by this company in different types including fireclay, high alumina and basic specialties which are supplied along with insulating, light weight and dense bricks, ceramic fibers, calcium silicate slabs and heat resistance steel anchors. The specialties include a variety of mortars, castables and coating, gunning and ramming mixes and also plastics and sized refractory materials. This company produce prefabricated cast parts according to standard for different industries.
Among the business features of the sales engineering dept. of the company, is a close technical cooperation with the industries having a demand for refractories. The department is highly of the opinion that sincere provision of the before and after sales services shall provide a guaranteed and effective continuing sales process. The other aspects of activities of this dept. are: designing and preparation of refractory lining. drawings for different types of furnaces, consultation, inspection and quality control of refractories, installation supervision and provision of instructions and guidelines on fields of application of refractories.
Quality control dept. of the company undertakes the fulfillment of quality control affairs from the input stage of raw materials of the different stages of production and finally protection of the high quality of the products according to the related technical specifications. Research dept. of the company also considers the quality improvement of the products appropriate to functional requirements and always seeks to innovate novel products.
The orders put for refractories shall be supplied in the shortest possible time and the delivery of commodity shall be made in the packages desired by the customer.
This company has always made effort to develop the scope of manufacturing and engineering operations while maintaining its special position in refractories industry and hopes to be an effective role in the promotion of industries.