شماره تماس: ۳-۳۲۶۶۴۲۱۱-۰۳۱
فاکس: ۳۲۶۶۴۲۱۰ – ۰۳۱
دفتر مرکزی: اصفهان ، خيابان بزرگمهر ، نبش بن بست ۱۲، ساختمان پارتيکان ، طبقه ۲، شماره ۲۱